СортБГ ООД, внос, производство, сервиз, машини, оборудванв, фото, сепаратори, сортери, калибратори, почистване, сортиране, SortBG Ltd., СортБГ ООД, sortbg@abv.bg, SORT

СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепараториСортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепаратори

 

Sort, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

КОМПЛЕКС, Оптиматик, Белен, лющене, машини, комплекси, СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепаратори

Агрегатният универсален комплекс «ОПТИМАТИК-К-07» е предназначен за преработване на зърно лимец, пшеница, ечемик, грах, царевица, просо и други култури. Предложеният от СортБГ комплекс, притежава следната производителност: Белен ечемик(цял) 200 кг/час ; Белен лимец 350 кг/час ;
Пшеница белена 450 кг/час ; Просо белено 300 кг/час ;
Грах шлифован 350 кг/час ; Царевица белена 350 кг/час
Прочети още...
КОМПЛЕКС, Оптиматик, Белен, лющене, машини, комплекси, СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепараториАгрегатните универсални комплекси  «ОПТИМАТИК-К-15» са предназначени за преработване на зърно лимец, пшеница, ечемик, грах, царевица, просо и други култури. Предложените от СортБГ комплекси, притежават редица преимущества, а именно:
1. Максимално висок изход и качество на преработения продукт. 
2. Възможност за бърза настройка в случай на изменения вида на преработваемото зърно или вида на получения краен продукт.              
3. Базовата комплектация може да бъде допълнена с опции, които значително да повишат възможностите за преработване на продукти (допълнително почистване, разполовяване на грах  и т.н.) .    Прочети още...

КОМПЛЕКС, Оптиматик, Белен, лющене, машини, комплекси, СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепараториКОМПЛЕКС, Оптиматик, Белен, лющене, машини, комплекси, СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепаратори

КОМПЛЕКС, Оптиматик, Белен, лющене, машини, комплекси, СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепаратори

  • ОПТИМАТИК-К-07
  • Tех.характеристики
  • Комплектност
  • ВИДЕО

КОМПЛЕКС, Оптиматик, Белен, лющене, машини, комплекси, СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепараториАгрегатният универсален комплекс «ОПТИМАТИК-К-07» е предназначен за преработване на зърно лимец, пшеница, ечемик, грах, царевица, просо и други култури. Предложеният от СортБГ комплекс, притежава редица преимущества, а именно: 1. Максимално висок изход и качество на преработения продукт. 
2. Възможност за бърза настройка в случай на изменения вида на преработваемото зърно или вида на получения краен продукт.              
3. Базовата комплектация може да бъде допълнена с опции, които значително да повишат възможностите за преработване на продукти (допълнително почистване, разполовяване на грах, почистване с фотосепаратор, дозиране и пакетиране  и т.н.) .   
4. Компактност и низко електропотребление, което позволява експлоатация на комплекса в различни помещения.    
5. Работа комплекса в  автоматичен режим.
6. Надеждността на оборудването на комплекса,  обезпечава  неговата безпроблемна  и дълговечна експлоатация на протежение на дълъг срок на годност.       
7. Ефективна преработка на зърна от различни култури;      
8. Монтаж и въвеждане в експлоатация на комплекса в течение на пет работни дни.
Агрегатният универсален комплекс «ОПТИМАТИК-К-07» се  доставя с носеща метална конструкция, стълба и площадка за обслужване, бункери, система аспирации, система пневмо транспорт, електрическа част и автоматика. По време на производството на комплекса се извършва проверка и изпитание на всеки стадий на производство. При закупуване, процеса на монтаж и въвеждане в експлоатация е в рамките на 5 работни дни (целия комплекс е проверен и изпитан и в завода производител) . При монтажа няма необходимост работа по рязане, заваряване или други дейности . Комплекса работи в автоматичен режим. Контрола на работата на комплекса се извършва от оператор от централния пулт за управление.

Наименование
Фактически
изход годен продукт,  %
Производителност кг/час
Ечемик белен, цял
65-70
200
Ечемик белен, раздробен
70-74
350
Лимец белен
80-85
400
Пшеница белена
67-73
450
Грах шлифован цял и раздробен
77-82
350
Царевица белена с частично отстранен зародиш
Царевично брашно
50-55
12-15
350
Просо белено шлифовано
60-65
300
Модел
К-07
Мощност, кВт
16
Среден разход на електроенергия на тон преработено зърно, кВт
26
Обслужваш персонал, чел
1
Площ за разполагане на оборудването, м2
17
Необходима височина на помещението, м
до 5
Електро захранване
променлив ток,
380 V, 50 Hz
Габаритни размери, мм
ширина
дължина
височина

2500
3000
5450
Тегло, кг
2190

№ п/п

Наименование

Количество, бр.

1.

Блок лющене и издребняване, комплект

1

1.1.

Магнитна колонка МК-1

2

1.2.

Бункер оперативен

1

1.3.

Машина за белене и шлифоване Каскад-0,4

1

1.4

Раздробител ДКМ-0,4

1

2

Блок готова продукции

1

2.1.

Просеивател БМ-0,8

1

2.2.

Аспирационна колонка АК-100

3

2.3.

Бункер готова продукции

5

2.4.

Устройство

5

3.

Система аспирации и пневмо транспорт

комплект

4.

Електрическа част и автоматика

комплект

5.

Носещи метал конструкции

комплект

 

КОМПЛЕКС, Оптиматик, Белен, лющене, машини, комплекси, СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепараториТехнологиите за преработка на лимец, пшеница, ечемик, грах и просо включват много общи операции, извършвани с еднакви машини. Такива технологии се обединяват в един  производствен комплекс -  Сорт универсален комплекс (СУК) . Технологиите за  преработка на лимец, пшеница, ечемик, грах и просо включват следните основни операции: почистване на зърно, лющене(белене) и шлифоване, разделяне на продуктите след белене, сортиране  по големина. За почистване на зърно използваме сито-въздушен и магнитен сепаратор, а може да се използва и  Камъко отделител. За лющене и шлифоване използваме  машина «Каскад», отличаваща се с особена  ефективност при обработка на лимец, пшеница, ечемик и грах. При необходимост от преработка на значителни обеми просо, неговото лющене се извършва с помощта на валцова машина. Разделянето на продуктите след лющене (от люспата) се извършва в аспиратори различни типове. Олющеният продукт (ечемик и пшеница) се получават чрез лющене в машини ударен тип. Сортирането на готовия продукт по размер с отделяне на брашното получено в следствие на беленето се извършва в  машини тип «Бурат» или в ситови машини. В случай на  необходимост от получаване на грах в технологическата линия се включва и  машина за разделяне на целия грах. При преработка на просо, често възниква необходимост от получаване на чистота на продукта 99,99%. В такива случаи, използваме вибро пневмо маса и фотосепаратор .

  • ОПТИМАТИК-К-15
  • Принципна схема
  • Тех.характеристики
  • Комплектация
  • ВИДЕО

КОМПЛЕКС, Оптиматик, Белен, лющене, машини, комплекси, СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепараториАгрегатните универсални комплекси «ОПТИМАТИК-К-07» и «ОПТИМАТИК-К-15» са предназначени за преработване на зърно лимец, пшеница, ечемик, грах, царевица, просо и други култури. Предложените от СортБГ комплекси, притежават редица преимущества, а именно: 1. Максимално висок изход и качество на преработения продукт. 
2. Възможност за бърза настройка в случай на изменения вида на преработваемото зърно или вида на получения краен продукт.              
3. Базовата комплектация може да бъде допълнена с опции, които значително да повишат възможностите за преработване на продукти (допълнително почистване, разполовяване на грах  и т.н.) .   
4. Компактност и низко електропотребление, което позволява експлоатация на комплекса в различни помещения.    
5. Работа комплекса в  автоматичен режим.
6. Надеждността на оборудването на комплекса,  обезпечава  неговата безпроблемна  и дълговечна експлоатация на протежение на дълъг срок на годност.       
7. Ефективна преработка на зърна от различни култури;      
8. Монтаж и въвеждане в експлоатация на комплекса в течение на пет работни дни.
Агрегатните универсални комплекси «ОПТИМАТИК-К-07» и «ОПТИМАТИК-К-15»  се  доставят с носеща метална конструкция, стълба и площадка за обслужване, бункери, система аспирации, система пневмо транспорт, електрическа част и автоматика. По време на производството на комплекса се извършва проверка и изпитание на всеки стадий на производство. При закупуване, процеса на монтаж и въвеждане в експлоатация е в рамките на 5 работни дни (целия комплекс е проверен и изпитан и в завода производител) . При монтажа няма необходимост работа по рязане, заваряване или други дейности . Комплекса работи в автоматичен режим. Контрола на работата на комплекса се извършва от оператор от централния пулт за управление.

1.Подаващ кофичков елеватор Noria
2.Зърнопочистващ сепаратор
3.Двукамерен бункер
4. Машина за белене и шлифоване Каскад-0,6
5.Разтоварващ циклон
6.Разпределящ клапан
7.Раздробител
8.Машина за раздробяване на грах MRG1.5
9. Просеивател БМ-1,2
10. Аспирационна колонка АК-120 с магнитен сепаратор МК-1
11.Циклон UC38
12.Вентилатор
Наименование
Фактически
изход годен продукт,  %
Производителност кг/час
Ечемик белен, цял
65-70
400
Ечемик белен, раздробен
70-74
700
Лимец белен
80-85
700
Пшеница белена
67-73
800
Грах шлифован цял и раздробен
77-82
700
Царевица белена с частично отстранен зародиш
Царевично брашно
50-55
12-15
600
Просо белено шлифовано
60-65
400
Модел
ОПТИМАТИК К-15
Мощност, кВт
30
Среден разход на електроенергия на тон преработено зърно, кВт
26
Обслужваш персонал, чел
1
Площ за разполагане на оборудването, м2
17
Необходима височина на помещението, м
до 5,50
Електро захранване
променлив ток,
380 V, 50 Hz
Габаритни размери, мм
ширина
дължина
височина

2800
3000
5450
Тегло, кг
2700

№ п/п

Наименование

Количество, шт

1.

Блок лющене и издребняване, комплект

1

1.1.

Магнитна колонка МК-1

2

1.2.

Бункер оперативен

1

1.3.

Машина за белене и шлифоване Каскад-0,6

1

1.4

Раздробител ДКМ-0,8

1

2

Блок готова продукции

1

2.1.

Просеивател БМ-1,2

1

2.2.

Аспирационна колонка АК-120

3

2.3.

Бункер готова продукции

5

2.4.

Устройство

5

3.

Система аспирации и пневмо транспорт

комплект

4.

Електрическа част и автоматика

комплект

5.

Носещи метал конструкции

комплект

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛЮЩЕНЕ (БЕЛЕНЕ) НА ПРОДУКТИ СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепаратори
Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, БългарияМашината за белене и шлифоване  "КАСКАД" е предназначена за белене и шлифоване на зърна пшеница, ечемик, грах, царевица и просо. Беленето на  зърната и шлифоването на зърната в машината се осъществява чрез абразивни дискове при интензивно отделяне от работната камера на люспата и брашното от беленето в аспирационната система. Машината за белене  и шлифоване се  комплектува с аспирационна колонка. За изменение на производителността и степента на обработка са предвидени  регулировки и настройки.

Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

Валцовите машини ВДМ и ВДСО са предназначени за лющене на зърна просо и елда .
              Изходното зърно попада в работната зона, т.е. в работния отвор между въртящия абразивен вал и неподвижния абразивен диск. Взаимодействието на зърната с абразивен повърхности указани на работните органи, довежда до лющене на зърното, след което продукта и на самотек се извежда от машината чрез изходните тръби.
Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, БългарияЦентробежната машина за лющене ШЦО-1 работи по следния начин: Зърното, подлежащо на обработка, от  бункера в технологическата линия след отваряне на шибъра се подава на самотек в  работната камера. След това зърното постъпва на  диска, където на зърното действат центробежни сили. Благодарение на интензивния удар зърнената маса,  зърното се отделя от обвивката.Важно преимущество на  центробежната машина за лющене ШЦО-1 е наличието на собствен привод на обвивката, благодарение на който се движи в страни, противоположно на движението на диска. Така се повишава ефективността процеса на лющене, а така също се увеличава срока на служба.

 

Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, БългарияРаздробителят (чопър)  ДКМ е предназначен за раздробяване на зърно и зърнени продукти. Използва се в схеми на комплекси за преработване на продукти, а така също и в мелници и преработвателни заводи за допълнително раздробяване и смилане на промеждутъчни обработки на продуктите. Машината се състои от корпус, ситови черупки и ротор, на който са закрепени ножове със специална конструкция. Зърното или зърнения продукт, попадат в машината, раздробяват се с ножовете и се извеждат от нея, преминавайки през ситовата черупка.

 

Sort, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, БългарияSort, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

Компанията продължава кампанията  " Фокусът върху клиента " насока S и отделя специално внимание на изискванията на своите местни и чуждестранни клиенти по всяко време да предоставят решения за отстраняване на проблеми и сервиз и поддръвка на оборудването. 
Понастоящем компанията има повече от 50 служители на следпродажбено обслужване, които предлагат услугата, която се простира в целия свят и се свързва директно с клиентите, осигурява своевременното, бързо и грижливо обслужване на клиентите и реализира пътя от врата до врата сервиз в рамките на 24 часа.
Извършваме едногодишна безплатна поддръжка и се грижим за цялостната работа на машината на клиентите, осигуряваме своевременно професионалното обучение и техническото обслужване, за да разрешим притесненията на клиентите и да отразим напълно обслужващия режим на бърза реакция, навременна поддръжка и координация на проследяването.
Виж още за оторизиран сервиз за оборудване - СортБГ ООД от тук...

Sort, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, БългарияSort, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

 

СортБГ ООД, внос, производство, сервиз, машини, оборудванв, фото, сепаратори, сортери, калибратори, почистване, сортиране, SortBG Ltd., СортБГ ООД, sortbg@abv.bg, SORTСортБГ ООД, внос, производство, сервиз, машини, оборудванв, фото, сепаратори, сортери, калибратори, почистване, сортиране, SortBG Ltd., СортБГ ООД, sortbg@abv.bg, SORTСортБГ ООД, внос, производство, сервиз, машини, оборудванв, фото, сепаратори, сортери, калибратори, почистване, сортиране, SortBG Ltd., СортБГ ООД, sortbg@abv.bg, SORTСортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепараториСортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепаратори

©2016 Copyright