TAIHO, КАТАЛОГ, Bulgaria, сортировачи, лентови, фотосепаратори, X-rei

Благодарим Ви, че избрахте серийния цветови сортер модел 6SXZ от нашата компания!

С функцията за сортиране на два пъти, серия DC модел SXZ интегрира такива нови и високотехнологични продукти като оптика, механика, електроника и пневматика. Основният принцип на работа : след захранване от подаващото устройство, цветният сортировач изпраща материала през прозореца за наблюдение и CCD камерата събира информация за материала и изпраща сигналите за обработка, която ще извършва обработка на изображения и ще премахне несъвършените материали чрез високочестотния соленоиден вентил. Продуктът използва високоскоростния линеен CCD масив с висока чувствителност с коефициент на разделителна способност 4096 Pixel в цветен и сензорен формат. Използвайки SOC-базирана архитектура на платформата, в сравнение с платформата DSP, честотата на процесора се е увеличила 5 пъти и с 4 пъти се е увеличил капацитета за обработка на изхода, за да се постигне стабилна и надеждна работа на сепаратора.
 1. Софтуерът дава подробен отчет за производителността, настройката на параметрите и оперативния подход на серията 6SXZ за сортиране.
 2. Моля, прочетете внимателно ръководството, преди да използвате и работите с апарата, в съответствие с описаната в ръководството спецификация на операцията. Използвайте правилно продуктите, обърнете специално внимание на инструкцията за безопасност.
 3. Необходимо е да използваме части, предоставени от нашата фирма и оторизирания сервиз за поддръжка. Нашата компания трябва да бъде освободена от всякакви задължения за последствия, ако има някакви повреди и произшествия, причинени от ползвател, който използва части, които не са предоставени от нас.
 4. Апаратът, трябва да се монтира на добре вентилирано работно място, да се държи далеч от среда с ниска или висока температура, висока влажност, прах и висок магнетизъм, като се съблюдава инструкцията за експлоатация.
 5. Апаратът е приложим за крайната обработка и почистване, за да се гарантира разделянето на цветовете и получаване на чист продукт.
 6. Тъй като непрекъснатото разработване и подобряване на технологиите, техническите актуализации и ръчните промени ще бъдат предмет на актуализации на продукта без предварително уведомяване, моля обръщайте внимателно информацията за актуализацията на продукта във времето, която ще бъде показана на нашия уеб сайт (http: // www.chinacolorsort.com).
 
Разопаковайте, за да проверите апарата и внимавайте за безопасността при експлоатация. При разопаковането избягвайте да причинявате повреда на апарата и го пазете добре след проверка на количеството на частите според списъка в кутията. 
При монтажа внимателно проверявайте надеждността на връзката за повдигане на цветния сортировач. 
Апаратът, трябва да се държи далеч от работно място със силен магнетизъм, силно слънце и прах. Безопасно заземяване за цветния сортировач: Захранващото напрежение се подключва при добра заземяваща връзка (ако не е налична, препоръчва се заземяване, както е показано на следващата снимка). 
Методи за изработване на заземяващи проводници: Поцинковани заварявания с точката на запояване, покрита с асфалт, както е показано на следващата снимка.

Фигура 1-1 Диаграма за заземяване на проводника
За да се предотврати статичното електричество, захранващата тръба и изпускателната тръба, трябва да бъдат железни тръби, а не пластмасови и други неметални тръби. 
Въздушните компресори и други съоръжения, трябва да отговарят на съответните национални закони и подзаконови актове и стандарти. 
Входящият край на захранването, използван от потребителите, трябва да отговаря на националния стандарт за безопасност и да бъде монтиран с прахоустойчиво устройство, което да го предпази от прах.
Глава II Структура на машината
2.1 Основна механична структура
2.1.1 Устройство за захранване с продукти
Захранващото устройство, се състои от захранващ и приемащ бункер, избраният материал ще бъде транспортиран през захранващия отвор към улея. Комбинацията от пружини в апарата ефективно намалява резонанса.
2.1.2 Улей
Материала попада на улей, съставен от многопластови рампи и ленти, които позволяват на избраните материали да премина равномерно през зоната за наблюдение на апарата.
2.1.3 Шкаф за сортиране
Сортировъчната кутия се състои от светлинен източник, устройство за регулиране на фона, сензор и прозорец за наблюдение и устройството за прахоустойчивост. При работа той може да изпрати събраните данни за изображението в центъра за обработка на данни за обработка на изображения, предварително зададено от оператора. Прахозащитното устройство автоматично се почиства, като по този начин се предотвратява смущението от прах.
2.1.4 Ежектори
При получаване на изпълнителната инструкция от софтуера на апарата, високоефективните ежектори правилно ще сработят, за да премахнат и изхвърлят дефектните продукти.
2.1.5 Резервоар за разтоварване
Бункерът включва предните и задните бункери за разтоварване, съответно приемащи готовите продукти и дефектните продукти. 
Забележка: Уредът за събиране на прах трябва да бъде инсталиран, за да се предотврати проникването на прах в запечатаната кухина. 
2.1.6 Електронен шкаф за управление
Един напълно затворен модул, в който е инсталирана мощността на системата и главното табло за управление.
2.1.7 Система за подаване на въздух
Системата, разположена в задната част на машината, е снабдена с филтърен вентил, разпределител и регулираща клапа и може да осигури на машината висока чистота на сгъстен въздух. Освен това, с манометъра системата автоматично ще алармира и напомни на потребителите грешките на налягането на дисплея, ако налягането на въздуха в ежектора е по-ниско от зададеното налягане.
2.1.8 Отоплителна система
Устройството, намиращо се на обратната страна на улея за материали, се контролира от автоматична система за регулиране на температурата с висока надеждност, която позволява температурата на материалния улей да се приближава до тази на избрания материал, като по този начин се предотвратява летенето на материала.
2.1.9 Тяло
Структурата на каросерията попада в затворения тип чрез комбинацията между решетката и стоманената плоча.
 
Глава III Метод на инсталиране
Забележка: Цветният сортировач се инсталира под ръководството на сервизен техник на нашата фирма.
3.1 Условия за инсталиране на машината
3.1.1 Изисквания за обекта
Мястото за монтаж трябва да е плоско и твърдо и конструираната работна платформа трябва да е далече от силни източници на вибрации като машината за полиране и белия ориз. 
Асансьорът трябва да бъде инсталиран преди инсталирането на цветния сортировач, за да се предотврати повреждането на цветния сортировач, причинено от падащите заваръчни или твърди предмети.  
Мястото за инсталиране на компресора и въздушния резервоар трябва да е далеч от тълпата, за да се намали шумовото замърсяване или други възможни наранявания. Също така се препоръчва на потребителите да държат компресора и резервоара за въздух на вентилирано и сухо място, като по този начин поддържат свеж въздух чист и сух.
3.1.2 Изискване за околната среда
Подобно на обикновените битови уреди, при температурата на околната среда цветният сортър се изисква да бъде 0 - 40 °, така че се препоръчва да се изгради AC стая в райони с висока температура и оранжерия в райони с ниска температура.  
3.1.3 Изискване за светлина
Тъй като външната светлина пряко ще повлияе на разделянето на цветовете, е необходимо да се запази цветовият сортър далеч от силна светлина и е забранено да се постави таванна лампа над него. Достатъчно осветление, разбира се, е необходимо за експлоатацията и поддръжката.
3.1.4 Поддържащо пространство
Достатъчно пространство около цветния сортър е необходимо за отстраняване на грешки и поддръжка, а препоръчителното място около сортиращия е над 60см.
3.1.5 Изискване за земна жица
Тъй като заземяването на сортировача може да избегне ударите на удара от светкавицата или каквито и да било лични повреди, дължащи се на текущо изтичане, което е резултат от неправилно функциониране, се препоръчва на потребителите да вграждат заземяващ проводник преди заваряване на платформата. 
За да се избегнат смущения, индивидуалният проводник със съпротивление на земя не повече от 4 или цветния сортировач.
3.2 Инсталиране на цветен сортировач
Преди монтаж, потребителят трябва, в съответствие с чертежите на размерите на платформата, да конструира работната платформа за цветно сортиране, платформата е с височина около 1,5 м и платформата е заварена здраво и равномерно. Тъй като цветният сортър е прецизното оборудване, всяка механична деформация, която е резултат от вибрации, трябва да се избягва при носене. 
Клиентите са силно препоръчвани да се транспортират с мотокар или кран. Ако лостът се използва като условия, които не позволяват, дървената възглавница, използвана при носене, не трябва да се отстранява, докато цветният сортировач не се премести близо до платформата, след това поставете сортировача на платформата с кран за повдигане или други начини. След това регулирайте нивото на оборудването в рамките на 2 мм / 1000 мм от изравняващия инструмент.
Подравнете агрегатната кутия на цветния сортир на подаващата тръба на потребителите, която трябва да бъде снабдена с плоча за контрол на потока и кошчето за съхранение, а не да се натиска върху кофата за агрегати или да се повлияе на работната ефективност на цветния сортировач. 
Забележка: телесно нараняване или механични повреди могат да бъдат причинени от неправилна монтажна позиция.
3.3 Допълнителна инсталация
Силно е препоръчително потребителите да използват желязна тръба като материална тръба, а не PVC или други материали, които биха предизвикали трибоелектрификация.
3.3.1 Инсталация на захранващото устройство
Подаващото устройство, поставено в кутията за аксесоарите, трябва да се монтира на захранващата плоча на захранващото устройство в съответствие със серийния номер. Необходимо е да предотвратите подхлъзване на подаващото устройство, което може да причини телесна повреда или повреда на улея за цветно сортиране.
3.3.2 Инсталация за агрегати
Потребителят трябва да изгради самостоятелно изработена агрегатна багажба въз основа на проектния чертеж, предоставен от нашата компания, а агрегатният контейнер изисква наблюдателен прозорец за наблюдение в реално време на количеството материал, съхраняван в бункера. 
Подемно въже или шкаф може да се използва при монтажа на агрегатното отделение, за да се избегне това, че цветният сортировач носи тежестта на контейнера.
3.3.3 Монтаж на асансьор
Изпускателната тръба на асансьора трябва да бъде инсталирана точно над центъра на контейнера за агрегати, като по този начин се осигуряват достатъчно материали за подаващите устройства отстрани на цветния сортировач.
3.3.4 Монтаж на тръби за изпускане
Включеният ъгъл между изпускателната тръба и земята трябва да бъде повече от 30 градуса, за да се предотврати блокирането на изпускателната тръба.
3.4 Електрическа инсталация
3.4.1 Захранване
Въздушният компресор (предоставен от клиента) трябва да бъде с трифазен променлив ток 380V ± 10%, с честота 50Hz ± 1%. 
Захранващото устройство за цветно сортиране трябва да бъде еднофазно AC 220V ± 10% и с честота 50Hz ± 1%. Предоставеното захранване трябва да отговаря и на съответните национални стандарти и на инструкцията за експлоатация.
3.4.2 Изисквания за безопасност за електрическа инсталация
Входящият край на захранващото устройство за цветно сортиране трябва да бъде снабден с превключвател на въздуха над 20А (Не използва нож на превключвател).

04 05
За да се избегнат телесни повреди, причинени от изтичане на електричество, мълния или статично електричество, потребителите трябва да създадат отлична система за заземяване.
3.5 Изисквания за инсталиране на въздушни кръгове
Компресорът за въздух и вода без въздух трябва да се използва заедно с въздушния филтър. За свързване на компонентите на газовата верига трябва да се използва поцинкована тръба или тръби с по-висок клас (напр. Тръба PPR). Монтажната позиция на въздушния компресор трябва да бъде съобразена с принципа на близост, като дължината на тръбата не е повече от 20 метра и се препоръчва да се монтира въздушният компресор в изолираща стая в близост до цветния сортировач (идеалното разстояние от 15 метра).
3.6 Монтаж на тръби за събиране на прах
Потребителят трябва да оборудва с тръба за събиране на прах, за да предотврати нанасянето на прах в запечатаната кухина, което ще повлияе на светло оцветеното отделяне на материала
3.7 Други указания
 1. Мощност на въздушния компресор: (7.5 ~ 37) kW
 2. Налягане на подаване на въздух: (0,5 ~ 0,8) MPa
 3. Работна температура: (+ 0 ~ + 40)?
 4. Работна относителна влажност: ≤80?

Глава IV Инструкции за експлоатация и средства за приспособяване
4.1 Работа
Параметрите на машината, която е била коригирана, за да отговаря на изискванията на фабричния стандарт, може да бъде повлияна от механичното манипулиране и вибрационния транспорт, нашият инженер ще извърши допълнително отстраняване на грешки според материалите на потребителя, след което е забранено разглобяването и ремонта машина от други, в противен случай неправилното настройване на машината ще повлияе на нормалната работа или дори ще намали времето за експлоатация. 
За да постигнете ефективността на машината, се предлагат следните референции:
 1. Регулирайте правилно еталонния фон (т.е. позицията на основната плоча).
 2. Правилната чувствителност, която може да помогне за постигане на производителност на машината, трябва да знае, че по-високата чувствителност не е равна на по-добрия резултат.
4.1.1 Подготовка преди работа
 1. Проверете дали в захранващия бункер има чужд материал. Ако има такива, премахнете ги.
 2. Стартирайте въздушния компресор и изчакайте, докато налягането му достигне 0.8MPa.
Забележка: След пускането в експлоатация на въздушния компресор, течността в него трябва да се изпразни, тъй като вентилът за регулиране на налягането ще бъде замръзнал през зимата, което ще причини възпрепятстване на въздуха поради неизползваната вода. Ако е така, източникът на топлина ( = 45 ?) Може да се използва вместо често регулиране на регулиращия клапата клапан, за който може да се повредят аксесоарите вътре в него.
Фигура 4-1 Диаграма на въздушния кръг на цветен сортир PRECISION rices
 1. Проверете, както е показано на диаграма 4-1, с манометър на колектора, зададен на 0.8MPa, работно налягане манометър 0.3MPa. Ако работното налягане не достигне стойността на настройката, устройството няма да може да работи и предупреждението за ниско налягане ще бъде показано на дисплея.
 2. Проверете дали има изтичане около газовата верига и ако има такава, затегнете съединителя в точката на изтичане на въздух. Нормално е да има слаб въздушен поток на вентилатора и вътрешните тръби.
 3. Проверете дали има някакви бонбони или оризови трици върху таблата над подаващото устройство и върху стъклената повърхност на материала. Улей и шкаф за отделяне или в горната част на улея за материали. Ако има такива, може да се използва за отстраняване на пепел или мека кърпа, а не за твърди предмети, за да ги махнете.
Забележка: Не трябва да се позволява на твърдите предмети, които ще надраскат повърхността на улея и да направят разделяне на цветовете, да се търкат улея за материали. Отстраняване на пепел или мека кърпа ще бъде идеално.
4.1.2 Начален поток
(1) Включване: натиснете черния бутон, за да включите устройството и системата ще извърши самоконтрол 2 ~ 3 минути. 
(2) Предварително загряване на системата: Системата ще определи времето за предварително подгряване според температурата на околната среда, ако е необходимо, системата ще се подгрее за 5 ~ 10 минути.
 1. Изберете режима за сортиране на цветовете, който ви е необходим, и изборът на режим за сортиране на цветовете, ако е същият като предишния, можете да минете по този начин.
 2. Започнете сортиране на цветовете: кликнете върху бутона на дисплея, цветният сортировач започва да разтоварва материала и да сортира.
 3. Въз основа на суровината, за да регулирате фона, точността на захранващото устройство и точността на сортиране. Настройката на чувствителността зависи от избраните материали, ако отговаря на изискването, по-ниската чувствителност е по-добра, например не е необходимо стойността на чувствителността да бъде настроена на 70%, ако 60% от нея отговаря на изискването за сортиране на цветовете.
4.1.3 Дебит на изключване
Забележка: Моля, следвайте последователността на изключване и изключването при работно състояние не е разрешено.
 1. Кликнете върху бутона, за да спрете сортирането на цветовете. изчакайте 3 секунди, след което натиснете черния бутон на панела, ако параметърът се промени и не се запази, системата ще даде, съвет за запазване на параметрите, системата ще запази параметрите, ако се потвърди запазването или директно изключване.
 2. Премахнете праха върху машината.
 3. Проверете дали отпадъчните води са отстранени чрез автоматично оттичане на филтри на тръбопроводите и отворете канала за отпадни води в долната част на въздушния компресор, за да изхвърлите всички отпадъчни води.
Забележка: Захранването на машината трябва да бъде прекъснато преди поддръжката.
4.2 Работа и настройка
Интерфейсът за работа на системата се състои главно от приветствен интерфейс, интерфейс за самооткриване, основен интерфейс, интерфейс на потребителските настройки и интерфейс за разширени настройки.
4.2.1 Приветстващ интерфейс

Фигура 4-2 Приветстващ интерфейс 
Езиците на системата могат да бъдат избрани чрез интерфейса за приветствие, включително китайски, английски и т.н. Ако настройките са запаметени след стартирането на системата, избраният език ще се приложи директно за следващия път или езикът, запазеният последен път се използва за следващия път. 4.2.2 Интерфейс за самооткриване

Фигура 4-3 Интерфейс 
за самооткриване Интерфейсът за самооткриване на системата разпознава състоянието на системата, когато системата започне и показва резултатите от самооткриването, главно състоянието на комуникация, състоянието на камерата, състоянието на контрола на температурата и състоянието на газовата верига , Ако някоя от опциите за разпознаване е ненормална, на екрана ще се покаже "анормално" и този интерфейс ще се поддържа след приключване на откриването; ако всички елементи за откриване са нормални, на екрана ще се покаже "нормално" и системата ще премине автоматично към главния интерфейс след две секунди.
Основен интерфейс

Фигура 4-4 Главен интерфейс 
за работа Главният интерфейс има функциите за стартиране и затваряне на системата и показване на бутона за чувствителност, бутона за избор на цвят, бутон за таксуване и т.н. Кликнете върху иконата, системата може да премине към съответната настройка интерфейс, така че е удобно да се коригира своевременно съответните параметри на машините.
 1. План за избор на цвят:
Кликнете върху бутона за избор на цвят, системата може директно да премине към интерфейса за задаване на планове за избор на цвят. На този интерфейс потребителят може да запази текущия план или да запази текущите параметри като всеки друг план или да прочете параметрите на други планове и да даде възможност на друг план да стане текущ план. (Забележете, че планът не може да бъде коригиран в началното състояние.) 
Настоящият план за избор на цвят показва видове и подробни планове, при които плановете са класифицирани в пет типа; Двадесет подробни плана могат да бъдат запазени за всеки тип. Потребителят има достъп до планове по желание.
 1. Количество храна:
Кликнете върху бутона за количеството хранене, системата може директно да премине към интерфейса за настройка на количеството хранене. На този интерфейс вибрационното количество на всеки канал може да се регулира независимо. 
Може да се показва разтоварващото количество на всяка машина за хранене.
 1. Чувствителност:
Кликнете върху бутона за чувствителност, системата може директно да премине към интерфейса за настройка на чувствителността. На интерфейса за чувствителност данните за чувствителността могат да бъдат точно коригирани по различни начини. Чувствителността на текущото дъно може да се покаже, включително праговете на предния и задния изглед, горното и долното ограничение и примесите от примеси / примеси на място. Натиснете бутон за предварително, на екрана се изписва първата / секундата. Кликването върху полето за редактиране под коритото, потребителят може да настрои текущото поле.
 1. Система за стартиране и изключване:
Когато системата е изключена, бутонът за превключване е сив; кликнете върху дръжката, системата започва да изчиства праха; когато почистването на прах завърши, системата избира цвят според текущите параметри, зададени от потребителя, и в момента бутонът е зелен. Когато системата е стартирана, дръжката на превключвателя е зелена; кликнете върху дръжката на превключвателя, системата се изключва и спира избора на цвят, а в момента цветът на бутона става сив.
 
4.2.4 Интерфейс на системните настройки 

Фигура 4-5 Интерфейс на системните настройки 
Интерфейсът на системните настройки се използва главно за връзка с други интерфейси. Той включва под-интерфейси за избор на език, настройки на администратора, настройки на сигнали, настройки на вентилатора и заснемане на изображения. 
Кликнете върху иконите, за да влезете в съответните под-интерфейси. 
В долната част на интерфейса на системните настройки е лентата с инструменти (както е показано на фигура 4-6). Лентата с инструменти е показана в долната част на всеки интерфейс, което осигурява удобство при осъществяване на стартиране и изключване на системата, почистване от прах, стартиране и изключване на захранващата машина, стартиране и изключване на вентила за разпръскване и функции на индикация за разпръскване и чувствителност ,

Фигура 4-6 Лента с инструменти 
Щракнете върху бутона за изчистване на прах   , ако системата е стартирана, системата ще изчисти праха директно след изключване на вентила за разпръскване и машината за подаване или системата ще изчисти праха директно в зададеното време. 
Кликнете върху бутона за впръскване на вентила  , състоянието на вентила за разпръскване ще се превключи между старт и изключване. 
Кликнете върху бутона за подаване на машината  , състоянието на машината за подаване ще се превключи между стартиране и изключване. 
Кликнете върху други бутони, ,които системата директно ще прескочи към съответните интерфейси.
4.2.5 Езиков превключвател

Фигура 4-7 Интерфейс  на езиковия превключвател
На интерфейса за превключване на езика езиковите интерфейси на съответните системи могат да бъдат превключени. 
Езиците по подразбиране включват китайски и английски език. 
4.2.6 Интерфейс на настройките на администратора

 Фигура 4-8 Интерфейс на настройките на администратора 
Интерфейсът на администраторските настройки се използва като интерфейс за тестване и отстраняване на грешки за професионалистите на производителя по време на производството, проверка на качеството и сервизно обслужване. Препоръчва се да не се работи за потребители. Неправилната работа може да доведе до анормалност на системата.
4.2.7 Интерфейс на настройките на светлината

Фигура 4-9 Интерфейс на настройките на светлината
Кликнете върху иконата за настройка на сигнала в интерфейса на системните настройки. След като иконата премине отвътре, изберете светлинния бутон в горния ляв ъгъл, за да влезете в интерфейса на настройките за осветление. Предните и предните главни фарове указват четири основни лампи за предни и задни сортировъчни цистерни. RGB индикира фоново осветление. Цветът с най-голяма стойност е текущият цвят на фоновия панел. Интерфейсът за настройка на фона се използва основно за настройка на фона на предния фон и на задния фон. Фоновата сила се регулира така, че да е подобна на силата на сигнала на нормалния материал и до голяма степен да е различна от сигналите на сигнала. След това дефектният материал може да бъде премахнат чрез премахване на сигнали, които са по-силни или по-слаби от нормалния материал. Настройката на фона обикновено се прави, когато машината се изключи. Освен това фоновете на предния и задния изглед трябва да бъдат определени отделно. Диапазонът на регулиране на всички лампи е 0 ~ 255. 
 4.2.8 Качество на камерата

Фигура 4-10 Интерфейс на печалбата на камерата 
Щракнете върху бутона за печалба на средната камера в горния десен ъгъл на интерфейса на настройките на сигнала, системата автоматично ще прескочи интерфейса на усилването на камерата. Основната цел на интерфейса на камерата е да се коригира печалбата на камерите. 
Основният принцип за регулиране на усилването на камерата е следният: 
При единичната селекция на минималната стойност сигналът на нормалния материал може да варира между 192 и 244. При едновременното използване на минимална стойност и максимална стойност сигналът на нормалния материал може да бъде варира между 128 и 160. Ето защо може да се осигури по-голям динамичен диапазон (забележете, че е сигнал за нормален материал, а не за фонов сигнал).
Всяко корито е оборудвано с две камери (включително предна камера и камера за задно виждане). Когато се настрои печалбата на камерата, камерата за предно заснемане и камерата за задно виждане се регулират отделно.
4.2.9 Оптична калибрация
Кликнете върху най-десния бутон за оптична калибрация в горния ляв ъгъл на интерфейса на настройките на сигнала, системата автоматично ще премине към оптичния калибрационен интерфейс. Интерфейсът за оптична калибрация се използва главно за завършване на калибрирането на оптични системи, наблюдение на настройката на позициите на камерите и наблюдение на състоянието на информационните пътища.
Като кликнете върху бутона за оптична калибрация, потребителят може да извърши оптично калибриране на всяко отделение. Всяко корито се нуждае от независимо калибриране. Следва стъпките за калибриране: първо, поставете цел за баланс на бялото върху съответния канал; след това, наблюдавайте дали сигналите са нормални през прозореца на формата на вълната; сигналите във всички позиции на канала могат да бъдат наблюдавани чрез мобилен избор; ако сигналите нямат забележителни ярки или тъмни точки и обикновено представят формата на плоска звънец, сигналите са ненормални, потребителят може да натисне бутона за калибриране, за да извърши калибриране (отпред и отзад могат да бъдат калибрирани едновременно, така че не е необходимо независимо калибриране).
Мониторингът на настройката на камерата е за подпомагане на настройката на позициите на камерата. Първо, изберете правилната настройка на средната камера и поставете целта за калибриране; в момента наблюдаваме дали формата на сигнала на сигнала на сигнала е достатъчно остър, а именно, че е близо до формата на правоъгълника, в противен случай е необходимо да се настрои фокусното разстояние, за да се направи достатъчно силна форма на сигнала; след това проверете дали сигналите на камерата се припокриват със съответната стандартна линия, ако се припокрият напълно, това означава, че позицията на камерата е подходяща и камерата може да бъде позиционирана.
Мониторингът на условията на пътя за данни е да се провери дали пътят за данни е нормален. От оригиналните данни потребителят може да вижда данни от камери. От данните за калибриране потребителят може да вижда данни, калибрирани от системата. От тестовите данни потребителят може да види линейни данни от тестове от камери.
4.2.10 Интерфейс за настройка на клапана за почистване на прах
Кликнете върху иконата за настройка на вентилатора в интерфейса на системните настройки, системата ще прескочи отвътре. Изберете клапа за почистване на прах в горния ляв ъгъл и влезте в интерфейса за настройка на клапата за почистване на прах. 
Интерфейсът за настройка на клапана за почистване на прах се използва главно за настройване на времето за почистване на прах. Този интерфейс има функции за настройка на времето за почистване на прах и цикъл на изчистване на прах и за показване на цикъл за почистване на прах. Времето за изчистване на прах е общо 5-10 секунди. Цикълът на изчистване на прах е общо около 30 минути. Времето и цикълът се регулират по подходящ начин в зависимост от количеството на праха от избрания материал. За да предпазите вентила за пръскане, моля, изключете клапата за пръскане преди да изберете прахоулавяне.
Промиване на прах / Изчистване на прах означава еднопосочно действие. Ако кликнете върху "Изтриване на прах" на екрана на машината, скобата за почистване на четката за четка се отмества от едната страна и не се връща обратно. След това кликнете върху "Изчистване на прах от прах", клепът за почистване на прах ще се върне от другата страна.

Фигура 4-11 Интерфейс за оптично калибриране 

Фигура 4-12 Интерфейс за настройка на клапа за почистване на прах
4.2.11 Настройка на вентила за изхвърляне

Фигура 4-13 Интерфейс за настройка на изпускателния клапан 
Щракнете върху иконата за настройка на вентилатора на интерфейса на системните настройки, системата ще прескочи вътре , Изберете вентила за изхвърляне в горния ляв ъгъл и влезте в интерфейса за настройка на изпускателния вентил.
Диалоговият прозорец за тестване на спрей клапан е първият ред на интерфейса на вентила за изхвърляне. Тестът за спрей клапан се използва главно за откриване дали пулверизационният вентил е нормален. Кликнете върху горната част на диалоговия прозорец за теста на вентилатора, за да изберете подреждане; след това кликнете върху канал n, за да въведете позицията на вентила за разпръскване, която трябва да бъде открита, и позицията на вентила за разпръскване, която трябва да бъде открита, също може да се регулира чрез увеличаване и увеличаване на бутоните.
Данните за каналите показват позицията на тествания течен спрей клапан; когато бутонът за повторение е в многократно отворено състояние, каналът неколкократно проверява впръскващия вентил с честота три пъти в секунда. Когато високочестотният бутон е в режим на високочестотно отваряне, клапанът за пръскане се изпитва 15 пъти, след като вентила за пръскане действа веднъж. Бутонът за автоматично тестване се използва за тестване на вентили за пръскане на всички канали на всички корита
Интерфейсът за настройване на времето за отстраняване се използва за задаване на време за раздуване, време за забавяне, време за стартиране на впръсквателните клапани и комбинираните режими на клапаните. Времето за забавяне е времето, през което системата открива дефектния материал и дефектният материал пада в положението на разпенващата дюза. Времето за раздуване е колко дълго ще издържи висококачественият газов поток, изпръскан от дюзата. Системата разделя времето на раздуване и времето за забавяне на замърсяването на място и регионалните примеси. Времето за пускане на вентила за пръскане е времето, необходимо за стартиране на вентила за пръскане, след като клапанът получи инструкцията всеки път.
Комбинираните режими на клапани включват независимо раздуване, допълнително ляво раздуване, допълнително право надуване и както наляво, така и надясно. Независимото раздуване показва единични удари на вентилатора; допълнителното ляво издухване показва, докато вентилацията за пръскане протича, а един вентил отляво на вентила за пръскане също издухва; допълнителното правилно издухване показва, че докато вентилаторът протича, един вентил отдясно също удари; горепосочените два режима показват, че има две разпръскващи клапани; както налягането вляво, така и вдясно показва, докато вентилацията на вентилатора протича, левият вентил за разпръскване и десният вентил за впръскване издухат заедно
 4.2.12 Интерфейс на системната информация

Фигура 4-14 Качество на комуникацията под-интерфейс на системната информация
Интерфейсът за системна информация се използва главно за преглеждане на състоянието на системата, главно включващо качеството на комуникацията, версията на софтуера, информационните записи, статистиката за работната честота на впръскващите клапани и информацията за откриване при стартиране. 
Интерфейсът за качество на комуникацията показва състоянието на комуникацията на системата, главно чрез дисплей, контролния панел и светодиодната платка. Качеството на комуникацията е разделено на част от предаването и приемателна част. При нормално състояние числото е 0; колкото е по-голямо числото, толкова по-лошо е качеството на комуникацията. Когато номерът е по-голям от 128, комуникационната система може да извършва само приемане, не може да извърши предаване. Когато номерът е 255, комуникацията е напълно изгубена.
Кликнете върху бутона за опресняване, като потребителят може отново да прочете състоянието на комуникацията. 

Фигура 4-15 Под-интерфейс на софтуерната версия 1 на системната информация 

Фигура 4-16 Под-интерфейс на 
версията на софтуера 2 на системната информация Интерфейсът на версията на софтуера показва основно информацията за версията на дисплейните табла, контролните табла, преобразуващите табла, светодиодните дъски и коридорите.

Фигура 4-17 Под-интерфейс за запис на информация за системата Интерфейсът за 
запис на информация главно дава времената за автоматично изключване при високо и ниско налягане, време, напрежение, натрупано работно време на машината и текущото работно време. 

Фигура 4-18 Под-интерфейс на статистическата информация за работата на електромагнитните клапани на системната информация
Интерфейсът за работа със статистически данни за електромагнитните клапани предлага главно действието и времето на всеки впръскващ клапан в съответния коридор, а именно времето на раздуване на вентила за пръскане. 

Фигура 4-19 Под-интерфейс за информация 
за откриване на системна информация Под-интерфейсът за информация за откриване на системна информация главно регистрира информацията за автоматичното откриване на системата при стартиране на системата.

4.2.13 Интерфейс за получаване на изображение

Интерфейсът за получаване на изображение главно реализира придобиването на изображение за избрания материал. Материалите се сравняват на екрана и сензорната стойност се определя по отношение на текущото придобито изображение, за да се отстрани правилно материал с лошо качество.

 

Фигура 4-20 Интерфейс за получаване на изображение
 
4.2.14 Интерфейс на плана за избор на цвят
Щракнете върху плана за избор на цвят на системния интерфейс, системата ще премине директно към интерфейса на плана за избор на цвят. Интерфейсът на плана за избор на цвят главно осъществява съхранението и достъпа до планове за избор на цвят и конфигуриране на плана. 


Фигура 4-21 Интерфейс за настройка на плана за избор на цвят Интерфейсът на плана за избор на цвят главно предвижда 5 плана за потребителя. 
Настоящият план показва текущия тип (тип) и подробния план на системата. 
Планът на прозореца се използва главно за завършване на спестяването на нови планове и достъпа до стари планове. Планът може да бъде направен независимо от материала чрез избиране на референтния план отляво или чрез кликване върху допълнителния план в левия долен ъгъл.

Фигура 4-22 Интерфейс за конфигуриране на избор на цвят Интерфейсът за конфигуриране 
на плана се използва главно за определяне на минималния и максималния брой петна и области, цветната чувствителност или избор на форма и избор на фигура според материалите за избор на цвят. Моля, имайте предвид, че при избор на форма трябва да има съответни документи за избор на форма в десния падащ прозорец за избор на форма, в противен случай функцията за избор на форма не може да бъде използвана. Забележка: Изборът на една и съща настройка на предния и задния изглед е отдясно на интерфейса, което показва, че когато зададете атрибута за избор на цвят в предния или задния изглед, съответният изглед отзад или отпред също са настроени едновременно. 

Фигура 4-23 План за четене интерфейс
Изберете правилния референтен план или стария план, който вече сте използвали, и щракнете върху бутона за използване, в момента ще се появи диалогов прозорец, посочващ дали да се четат параметрите на режима. Кликнете върху "Да", за да прочетете плана, или върху "Не", за да отмените. 


Фигура 4-24 Интерфейс за запазване 
на план Когато новата плана трябва да бъде запазена или параметрите са променени, кликнете върху бутона "Запазване" или директно върху "Запиши като", в момента ще се появи диалогов прозорец за въвеждане на името на планирате да бъдете спасени; след това кликнете върху "Да", за да запазите директно плана в текущия план. Системата за бърз достъп може автоматично да извлече текущото време като спестяващо време на режима.

4.2.15 Интерфейс на захранващата машина


Фигура 4-25 
Интерфейс за настройка на захранващия механизъм Интерфейсът за количеството храна главно осъществява настройката на количеството на хранене, стартирането и изключването на захранващата машина. Диапазонът на настройване на количеството храна е 1-99. 
Когато бутонът за подаване на машината в лентата с инструменти показва "изключване на захранващия механизъм", машината за подаване няма да захранва материали, независимо от количеството на хранене на горната част и състоянието на превключвателя на захранващата машина. 
Когато бутонът за подаване на машината в лентата с инструменти показва "стартиране на машината за подаване", отвореното състояние на захранващата машина с един канал може да се управлява чрез горния вибратор.
В диалоговия прозорец на настройките на вибратора, за регулиране на вибрационната честота честотата на вибриране трябва да съответства на честотата, отбелязана на вибратора, в противен случай нормалната работа на вибратора не може да бъде гарантирана.
4.2.16 Интерфейс за чувствителност
Интерфейсът за чувствителност включва главно интерфейс за чувствителност на сивото ниво, интерфейс за чувствителност на цветовете и интерфейс за чувствителност към цветове. Потребителят може да използва интерфейс за чувствителност на сивото ниво, интерфейс за чувствителност на цветовете и интерфейс за чувствителност на цветовата разлика независимо или комбинирано. 


Фигура 4-26 Интерфейс за чувствителност
1 Интерфейс за чувствителност на сивото ниво

Фигура 4-27 Под-интерфейс за чувствителност 
Графиката 4-27 показва интерфейса за чувствителност на сивото ниво. Използва се основно за регулиране на степента на чувствителност на всеки материал, който се получава, или за уеднаквяване на всички канали на основния интерфейс на чувствителността. Видовете чувствителност включват главно място и площ, веднъж и два пъти, прогнозиране и обратно наблюдение, горна граница и долна граница и настройка на размерите. Настройката на размерите главно задава съответните данни според формите на материалите.

2 Интерфейс за чувствителност на цветовете


Фигура 4-28 Интерфейс за чувствителност към цветовете
Интерфейсът на цветовата чувствителност главно допълва настройките на хроматичните параметри, включително състоянието на хроматичната селекция, видовете хроматична употреба, контрола на интензитета и настройките на размерите и т.н. Състоянието на хроматичния подбор може да използва или да бъде забранено да използва предвиждане и обратно наблюдение .Възможностите за хроматично използване трябва да бъдат направени в разтвореното вещество при конфигуриране на цветово-селективния проект, главно включващ трите вида, червено-зелена хроматична аберация, червено-синьо хроматична аберация и синьо-зелена хроматична аберация. Червено-зелената хроматична аберация се прилага главно за дефектните материали, които избират цвета между червено и зелено. Червено-синята хроматична аберация се прилага главно за дефектните материали, които избират цвета между червено и синьо. Зеленикаво-синьо-хроматичната аберация се прилага главно за дефектните материали, които избират цвета между зелено и синьо. В общия случай може да се използва само един тип за избор на цвят, а най-много два типа могат да се използват за избор на цвят по едно и също време. Доколкото се определя от материалите за избор на цвят, границата на яркостта ще определи обхвата на избор на цвят.
Настройките на размерите основно разчитат на формите на материалите, за да зададат съответните данни. 
Чувствителността на цветовата разлика се използва главно за регулиране на цифровото увеличение на червеното, зеленото и синьото. Цветовите разлики между червеното и зеленото съответстват на увеличението на червеното число. Цветовите разлики между червеното и синьото съответстват на увеличението на зеленото число. Цветовите разлики между синьото и зеленото съответстват на увеличението на зеленото число.
Ако бутонът за избор е червен, а не зелен, което означава, че червеният е дефектен материал, ако бутонът за избор е зелен, а не червен, което означава, че зеленият е дефектен материал. Ако бутонът за избор е червен, а не синьо, което означава, че червеният е дефектен материал, ако бутонът за избор е синьо, а не червен, което означава, че синьото е дефектен материал. Ако бутонът за избор е син, не зелен, което означава, че синьото е дефектен материал, ако бутонът за избор е зелен, а не синьо, което означава, че синьото е дефектен материал. 
Цветовите разлики са насочени предимно към относително по-малкото видове цветове и се извършва избор на цвят за материали с малки цветови разлики.
3 Интерфейс за избор на чувствителност на формата
Кликнете върху бутона "Избор на форма" и директно превключете към интерфейса за избор на чувствителност на формата. В момента функцията за избор на форма главно включва избор на дължина, площ и грапавост. Използването на каква форма на избора на процедура зависи от избраните материали. Както е показано на фигура 4_28 интерфейсът е нормална стандартна селекция на формата. Разбира се, в зависимост от разликата в процедурата на системния документ, който сте избрали, интерфейсът за избор на форма е различен. Най-често срещаният интерфейс за избор на форма обикновено включва опцията за дължина и площ. 
Забележка: Проверете опцията за форма и изберете файла за избор на форма, необходим за материала за избор на цвят в падащия прозорец на формата, когато изберете опцията за форма и разпределете схемата, след което щракнете върху бутона за прилагане.


Картина 4_29 Интерфейс за избор на чувствителност на формати 4 Интерфейс за чувствителност за избор на изображение
Интерфейс за чувствителност за избор на снимка 4-30 Изображението за избор 
на чувствителност е така наречената чувствителност на цветовете. Хромната чувствителност е метод за избор на цвят на отличителния материал в HSL цветово пространство, H означава оттенък, S означава насищане, L означава лекота между тях. Оттенъкът отразява цветовата категория на материала, като червено, жълто, зелено и синьо, наситеността означава тъмнината / лекотата или чистотата на цветната светлина. Колкото по-високо е насищането, цветът ще бъде по-тъмен или чист, колкото по-малка е наситеността, цветът ще бъде по-плитка или по-ниска за чистотата на цветната светлина със същия цвят. Светлината е чувство на яркост, причинено от светлината, действаща върху човешките очи. 

Фигура 4-31 Форма за избор на интерфейс за чувствителност
По време на показването на изображението H_S хоризонталната ос означава "Хар", вертикалната ос за насищане. От снимката 4-27 може да се види, че материалите с различен цвят в областта на координатите на нюанса са различни, по подразбиране червеното е в двете страни на изображението, като стойността му на числото лежи в дясната страна на номера 0 и лявата страна на номер 360; колкото по-високо е насищането, цветът ще бъде по-жизнен и чист.
Основната цел на маркировката за превод на изображението е да бъде удобно да се гледат материалите в червените области, изображението се движи вдясно на 180 градуса кръгообразно, когато е избрано, по времето, когато червените области са показани в областта на центъра на изображението, зеленото е показано в двата края на изображението; възстановяване на състоянието по подразбиране, когато не е отметнато, зеленото е показано в центъра на изображението и червеното е показано в двата края на изображението.
Изберете стария след като изберете интерфейс, след което кликнете върху бутона за въвеждане. Има настройки за размер, метод за премахване и копиране на параметри в този интерфейс. Бутонът за забранено или за използване е удобно да се регулира, което прави HSL прага на предвиждане или обратно наблюдение в съответните корита да не работи. Методите за елиминиране включват елиминиране на чувствителността и елиминиране на яркостта, можете да елиминирате вътрешната или външната и да превключвате между HS с L и HS или L и да копирате параметрите между всяко дъно според потвърдените съответни параметри. Копирането на параметрите намалява времето за пренастройка на всяко от тях за дебъгерите, а дебъгерите просто трябва да прецизират параметрите на всяко от тях.
Бутоните HS и L / HS или L осигуряват комбинирания режим на прага на HS и L, извеждането на HS и L означава, че праговата стойност на ХС и праговата стойност L са едновременно удовлетворени, материалите могат да се разглеждат като дефектни материали за отстраняване , Показването на ХС или L означава, че ако са изпълнени праговите стойности за ХС или праговата стойност L, материалите могат да се разглеждат като дефектни материали, които трябва да бъдат премахнати. Данните за коритото се използват за регулиране на материала, който се наблюдава и променя прага на материала. Рамката за данни за примесите се използва за коригиране на броя на точките данни, които трябва да отговарят на праговата стойност.
Бутонът на прага за изпращане главно поставя ХС в сила, като изпраща прага на ХС до обработващата платка за избор на цвят след регулиране на прага на ХС, потвърждавайки, че фонът не е в обхвата на дефектния материал, преди да го изпрати. Или може да доведе до разпенване на фона от мундщука, което ще повлияе на живота на мундщука за дълго време разпенващ.
Преди да добавите към правоъгълника, той трябва да събере придобиването на изображението за текущия си материал за избор на цвят и след събирането му трябва да кликнете върху бутона "Добавяне на правоъгълник", за да осъществите увеличаване на функционалността на новия правоъгълник. В диалоговия прозорец можете да коригирате размера и позицията на правоъгълника, като въведете не само директни данни в полето за редактиране, но и да кликнете върху различни бутони, за да ги настроите локално. След като настроите областта на правоъгълника и кликнете върху бутона за осигуряване, областта на правоъгълника, която се намира в графичния екран, ако искате да се откажете от настройката, можете да щракнете върху бутона за отказ.
Когато искате да коригирате съществуващата област на правоъгълника, можете директно да въведете съответните параметри във входното поле от дясната страна, след което кликнете, за да изпратите прагове, за да се гарантира ефективността на повторно въведените данни. Ако дозата не се нуждае от промяна в текущия правоъгълник, можете да добавите правоъгълника отново след изтриването на текущия правоъгълник. 
Какви видове данни описват ограничената яркост е цветът, който може да бъде стандартът на яркото измерване, а системата предлага седем вида ресурси за избор на потребители, както следва: червен, зелен, син, червен + зелен, червен + синьо, зелено + синьо и червено + зелено + синьо.
Горната граница и долната граница на яркостта комбинират отстраняването навън и елиминирането навътре, за да се използва, по време на елиминирането навън, елиминирането, което е по-високо от горната граница или по-ниско от долната граница ще бъде елиминиращият материал в следващия път; , елиминирането, което е по-ниско от горната граница или по-високо от долната граница, ще бъде отстранено като недостатъчен материал. 
Общата функция на хроматичната чувствителност: спазвайте материала → регулирайте фона → добавете правоъгълника → изберете цвят, наблюдавайте ефекта за избор на цвят → променете правоъгълника → изберете отново цвят.
 1. Наблюдавайте материала: спазвайте материала, за да изберете някои недървесни материали и цветовия обхват на некомпетентния материал.
 2. Настройте фон: настройте фоновото табло, за да направите цвета на фона да е същият, като не е дефектен цвят на материала.
 3. Добавяне на правоъгълник: добавете правоъгълник според цвета, който прави разлика между невредими материали и некомпетентни материали.
 4. Изберете цвят, наблюдавайте ефекта за избор на цвят: наблюдавайте резултата от селекцията на цветовете и представете доказателства за модификация на правоъгълника според резултата.
 5. Промяна на правоъгълника: променете площта на правоъгълника според резултата за избор на цвят.
 6. Повторете (4) и (5). Хроматичната чувствителност се използва главно при избор на цвят на елиминирането на един или различни видове материали в множествения цвят с по-големите диверсифицирани отличия.

 

Работен процес
Включете системата
Натиснете превключвателя на захранването за повече от 0,5 секунда и системата започва да задейства самопроверка след разхлабване на "превключвателя" по време на самопроверката. Системната доза не отговаря на работата на сензорния екран 
Забележка: Системата трябва да се отвори по-рано 10 минути преди работа (много по-дълго през зимата), за да загрее системата.
Настройте системата
Влезте в ДОМ след тестването на системата, понастоящем можете да настроите системата според нуждите. Обикновено трябва само да изберете съответния план за избор на цвят според вида на избрания материал.Ако видовете цветови селекции, дадени от системата не могат да бъдат удовлетворени от изискванията на избрания материал, можете да регулирате параметрите на фоновата дъска и хроматична чувствителност с ръчна работа. Методите за работа са както следва: 
(1) Избор на планове за избор на цвят 
Натиснете бутона "цветови планове", за да влезете в екрана за избор на цвят, за да изберете съответните планове за избор на цвят според типа на текущо избрания материал
 1. Нагласете фоновата дъска
Кликнете върху "системата за настройка", за да влезете в "Настройка на сигнала", на основния интерфейс на лампата, да настроите "фоновата платка" и да кликнете върху "прогнозиране" или "обратно виждане", за да изберете фоновата дъска, която искате да настроите можете директно да въведете данните в диалоговия прозорец под RGB, фоновата платка ще се прехвърли автоматично на дадена позиция. По това време можете да добавите няколко материала, за да настроите фоновата дъска, отнасяща се до интензивността на светлината на материала.
 1. Настройте чувствителността
Кликнете върху бутона "Хроматична чувствителност", който навлиза в под екрана на настройката на хроматичната чувствителност, за да изберете типа (точка, площ) на хроматичната чувствителност, която искате да настроите. Избирате "веднъж" или "два пъти", изберете "прогнозиране" или "обратно виждане" и след това изберете "горна граница" или "долна граница". Накрая можете да регулирате точността на избор на цвят, намаляване "или можете директно да коригирате цифровата стойност в съответната поле за данни, за да регулирате точността на избор на цвят, като въведете интерфейса за настройка на слота за материал.
 1. Настройте параметъра за време
Кликнете върху настройката на линията, изберете бутона "Отхвърляне на клапана", за да влезете в под екрана на настройката за време. Коригирайте директно данните в съответната поле за цифрова стойност, за да настроите времето за забавяне или издухване?
 1. Коригирайте количеството храна
В системата HOME, кликнете върху бутона "количество храна", за да влезете в екран за коригиране на количеството на хранене и да изберете свързано подаващо устройство, след което можете директно да коригирате данните в цифровата стойност за подаване, за да коригирате количеството храна.
4.3.3 Система за пускане в експлоатация
След приключване на настройката на системата, кликнете върху бутона "Затваряне на системата", системата ще започне да избира цвета според зададения параметър, в процеса на работа на системата системата автоматично ще почисти пепелта в зависимост от времето, инсталирано от интервал за почистване на пепелта. Ако откриете, че има много пепел върху стъклото на отделящата се кутия, можете да почистите пепелта ръчно, като кликнете върху бутона "почистване на пепелта" на потребителския интерфейс за настройка, след почистване на пепелта ще продължи да се храни и избира материал. Когато системата започне, тя може да покаже диалоговия прозорец, както следва:
 Когато налягането е ненормално, системата ще посочи "ненормално налягане, не може да започне". В този момент трябва да проверите дали въздушният компресор е стартирал или ако въздухът е пристигнал в машината, или трябва да проверите дали въздушната следа вътре е свързана правилно. 4 . 3 . Затворете системата
Натиснете бутона "Open system", за да спрете избора на цвят.
4.3.5 Изключете захранването
Натиснете бутона за захранване, за да затворите захранването. Когато промените параметъра, но не сте запаметили, системата ще ви подкани с "параметърът е бил променен, искате ли да го запишете?" По това време можете да определите дали да запазите модификацията в съответствие с модификационния ефект на параметъра.
Глава V Поддръжка и поддържане
5.1 Отдръпване
5.1.1 Ширина на четката
Почистете праха върху гумената лента на четката за миене веднъж седмично с пистолет за пепел; проверете четката за мивка веднъж месечно, ако има някаква загуба, затегнете я. Коригирайте гумената лента, ако тя не може да работи стабилно.
5.1.2 Отстраняване на отпадъците за сортиране на шкафа
Ако има прах, който се намира на стъклото в сортирователната кутия, разтрийте го и го извадете с чиста мека кърпа, напоена с алкохол, и проверете дали прахосмукачката работи нормално. Пускайте машината само след като повърхността на стъклото е напълно изсушена и почистена.
5.2 Изхвърляне на отпадни води за филтриране и замяна на филтърния елемент
5.2.1 Изхвърляне на отпадни води за филтриране
Температурата на околната среда около машината трябва да се поддържа на 0-40 °. 
На места, където нощната температура може да е по-ниска от 0 °, остатъчната течност във въздушния компресор и въздушният филтър трябва да бъдат премахнати след изключване на машината. При функцията за разтоварване на водата въздушният компресор и сепараторът на маслото автоматично ще разреждат водата, когато достигне определена височина, докато ще бъде трудно да се изпомпва водата, тъй като изпускателният отвор за вода ще бъде замръзнал, когато температурата е по-ниска от 0 °. По този начин се изисква водата да се зауства ръчно.
При работа на машината при температура на сгъстения въздух по-ниска от 0 °, въздухът, подаден за въздушния филтър и сепаратора на маслената мъгла, трябва да бъде изсушен от въздухоосушителя, тъй като влажният въздух би замразил вътрешния филтърен елемент, което затруднява въздушния поток и причинява щети към филтърния елемент.
5.3 Инспекция по време на работа
По време на работа проверете сигналната сигнализация (включително работната инструкция, индикацията на алармата) и работата на вентилатора; проверете налягането на въздушния компресор и неговия звук, като водата се изхвърля поне веднъж на всеки 8 часа.
5.4 Поддръжка след работа
Почистете захранващото устройство (особено коагулацията във фуния за подаване), вътрешността на машината, бункера за вземане на материал и пепелта за почистване на пепел с въздушна пушка. 
Забележка: при почистване на бункера за приемане на материали с въздушен пистолет е забранено директно да се издухва дюзата с въздушен пистолет, което ще доведе до повреда на клапана на дюзата.
5.5 Редовна поддръжка и проверка
 1. Месечно: проверете филтърния елемент и чистотата на четката за отстраняване на пепелта.
 2. Половин година; проверете или сменете маслото за смазване на компресора поне веднъж.
 
Глава VI Често срещани повреди и решения 6.2 Подмяна на филтърния елемент
6.1Феномен, причина и решение за експлоатация Срокът на    експлоатация на филтърния елемент се различава в зависимост от различните условия на работа, като цяло се подменя веднъж годишно.
Форма 6-1 Феномен на повреда, причина и решение
Предупреждение: за да се предотврати статичното електричество и да се осигури лична безопасност, приемащата машина и свързаното с нея оборудване трябва да са в добро заземяване. Електрическият шкаф се отваря само от професионалисти. Забранено е да се отвори капака на задния панел на кабината, тъй като е напълно затворена система за автоматично циркулиране на въздуха

Феномен на повреда

Причина за повреда

Решение

Изтичане на ежектора

Прах в ежектора

Цикличен тест на ежектора

изхвърлянето е повредено

Сменете ежектора

Изхвърлянето не работи.

Лош контакт между щепсела зад ежектора и гнездото

Повторно включете, поправете лошата позиция на контакт

Прекъсването на връзката на сърцевината на вентила

Сменете ежектора

Бордът за цветно сортиране е повреден

Замяна на цветова дъска за сортиране

Ежектор с малък обем на разпръскване

Прах в ежектора

Циклично изпитване с висока честота на ежектора

Ниско налягане на въздуха

Проверете манометъра и съответната въздушна верига

Материал, плаващи

Голяма разлика в температурата между материала и материала

Регулирайте температурата на улея, за да приближите температурата на материала.

Агломерация на прах

Почистете улея с мека кърпа

Улей с драскотина

Почистете с пясък или го сменете

Честота на работа на соленоидния вентил

Неправилен ежектор

Правилно изберете режим на сортиране

Позицията на фона не е правилно настроена

Рестартирайте фоновата плоча

Няма разделяне на цветовете

Ниска чувствителност

Регулирайте чувствителността

не са включени

Захранване на електрозахранването на електромагнитната клапа

Лош ефект на разделяне на цветовете

Прах върху стъклото за сортиране

Махнете праха ръчно или от мека кърпа

Непълна за цветния сортировач

Проверете или подменете гумената лента

Лош ефект на разделяне на цялата страна на машината

Непълно или слабо отстраняване на пепелта за цилиндър без пръти

Регулирайте чистачката за пепел и скоростта на избърсване на пепелта

Цветният сортировач спира да работи често

Висока чувствителност

Регулирайте чувствителността

Неправилно регулиране на фоновата плоча

Рестартирайте основната пластина

Суровина с голямо количество примес

Намалете добива

Цветният сортър е под налягане

Проверете налягането; регулирайте, ако газовата верига е твърде далече от сортировача

Често защита на налягането

Почистете и отворете тръбопровода, като почистите или подмените филтърния елемент

Моторната трифазна намотка е повредена

Сменете мотора

AC контактор е повреден или лош контакт

Поддържайте или сменете AC контактора

Повреден или слаб контакт на терморелето

Поддържайте или сменете термореала

380v фаза недостиг фаза

Поддържайте линия за зареждане

Трифазен дисбаланс на напрежението

Регулирайте трансформатора, за да постигнете трифазен волтажен баланс

Контролната схема на превключвателя е повредена или има проблем

Проверете управляващия ключ и веригата

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
(2) Завъртете директно филтърния елемент ръчно, извадете го и го сменете. 
ФИЛТЪР 
НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ГЛЕДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ  
Фигура 6-1 Филтърна диаграма
6.2.1 Подмяна на компонентите на филтърната мрежа на охладителния вентилатор
Почиствайте компонентите на филтърната мрежа веднъж месечно и се изисква незабавно почистване, когато е замърсено. 
Фигура 6-2 филтриращи компоненти на охлаждащия вентилатор
6.3 Notes in winter
Предварително загрявайте 30 минути преди стартиране, като температурата на работната среда е над + 5 °, особено в северните райони.
 1. Тъй като през зимата е студено, всеки клапан трябва да се отвори бавно, за да се предотврати високоскоростен въздушен поток, който може да доведе до замръзване на тръбата.
 2. След всяка смяна се изисква стриктно в съответствие с изискването да се изхвърлят остатъчните газове и вода вътре в съоръженията, за да се предотврати замръзване.
 3. Съдете дали има блокиране на тръбите за подаване на въздух, както следва:
Когато цветният сортировач е в режим на работа и рестартира въздушния компресор, за да провери дали стойността, показана от манометъра на колектора, отстрани на сортиращия, е същият като този на въздушния компресор. Ако е по-ниска от стойността на манометъра на въздушния компресор, това означава, че тръбата е блокирана (запушване на запушалката или запушване на лед), моля, почистете тръбата и всеки филтърен елемент.
6.4 Забележки относно местата с висока влажност
 1. В южните райони, където влажността е висока, се препоръчва клиентът да инсталира двойни филтри за вода.
 2. Потребителят трябва да изхвърли водата веднъж на два часа въз основа на ситуацията на място, тъй като входящата машина може да намали експлоатационния й живот.
(3) Проверете оттичането във всеки филтър (включително вътрешната част) в газовата верига и периодично сменяйте филтърния елемент. 
(4) Осигурете нормална работа на машината чрез внимателна поддръжка, като по този начин удължавате нейния експлоатационен срок. 
Предупреждение: моля, изключете от клавиша за превключване и след това поставете превключвателя за въздух отстрани на механичната рамка в положение OFF, преди да го почистите или замените. 
Забележка: Не докосвайте лещата на CCD камерата, тъй като тя ще повлияе ефективността на разделяне на цветовете, ако не е правилно настроена и регулирана. 
Глава VII Електрическа схема на свързване
7.1 Разположение на части

Фигура 7-1 Разпределение на части
Глава IX Гаранционна карта
9.1 Инструкция за три гаранции
Благодарим ви, че избрахте PRECISION цветен сортировач, за да постигнете желаните ефекти, както и да се радвате на правата, препоръчваме ви да прочетете следното съдържание, преди да използвате цветния сортировач:
 1. Прочетете инструкциите за инструкции внимателно.
 2. Забранено е да се правят произволни промени в цветовия сортировач и неговите принадлежности, или пък да носят последствията.
 3. Услугите за "Гаранция" се предоставят за продукта, като неговите елементи и период на валидност са описани подробно в спецификацията на услугата.
 4. За тези, които надвишават сроковете за обслужване "Гаранция", нашата компания, с високото отговорно отношение, ще осигури платена услуга.
 5. Гаранционната карта с всяка от тях за комплект машини се освобождава с Ръководството за инструкции, моля, пазете го внимателно, без замяна на загубата.
9.2 Правила за гаранционното обслужване
Периодът на валидност на гаранционния сервиз включва пълния срок на валидност на машината, гаранционния период на основните части, износването на части и други гаранционни срокове.
9.2.1 Една година гаранция за пълна машина
Период на валидност на пълната машина: изчислен от датата на издаване на фактурата за закупуване. Тези, които са загубили гаранционна карта, но могат да докажат закупения продукт в рамките на срока на валидност на гаранцията, могат да се обърнат към продавачите за гаранционна карта, които ще бъдат допълнени в рамките на 10 дни след подаване на заявлението. Възстановеният гаранционен срок ще бъде преизчислен, ако се замени стоката, като се замени печат върху фактурата от продавача.
 1. Безплатна гаранция за стоки с недостатъци от производството.
 2. Заменете стоки, които не могат да бъдат ремонтирани поради качеството на производството.
 3. Заменете стоки, които не могат да бъдат използвани поради качеството на производството.
 4. Ако в рамките на 15 дни от датата на покупката възникнат неизправности в безопасността или използваемост, фирмата ще замени или поправи стоките в съответствие с изискванията на потребителите.
 5. Продуктите с неизправност в качеството на продукта в рамките на гаранционния период могат да бъдат поправени в рамките на 30 дни от датата на изпращане за ремонт и гарантирани за нормалното му използване. Повредата, причинена на продукта чрез ремонт, ще бъде компенсирана от нашата компания. Ако продуктите не са добре ремонтирани в рамките на 30 дни от датата на изпращане за ремонт, фактът трябва да бъде записан в документацията за поддръжка и продуктът да бъде заменен с един и същ модел и спецификация.
Нашата компания ще бъде освободена от всяка гаранционна отговорност:
 1. Потребителят не доказва, че продуктът е в гаранционен срок.
 2. Гаранционният срок на продукта е невалиден.
9.2.2 Период на осигуряване на качеството на основните части от 2 години

39 40

Изчисляване на основните части от периода за осигуряване на качеството: от датата на покупката започва да се изчислява (подлежи на фактура), но да се приспадат "трите опаковки" в рамките на периода на ремонт (включително за ремонт), зает от времето; в "трите опаковки" в рамките на валидността на основните компоненти на повредата, след като замяната на основните компоненти на "три опаковки" е валидна, тъй като замяната от датата на преизчисляването. Следните обстоятелства не носят отговорност на трите участващи части:
 1. поради неизпълнение на инструкциите в съответствие с инструкциите, поддръжка, водещо до щети;
 2. използването на инструкции, които не могат да бъдат инсталирани, демонтаж и самоуправление, разрушаване за промяна
 работата на машината или да причини повреда;
 1. неуспех, земеделските потребители да неправилно се справят със собствените си причини за неуспех не може да направи техническа оценка;
 2. поради некачествено качество на продукта причинява други щети, причинени от човека;
 3. Повреди, причинени от непреодолима сила
9.2.3 Тримесечен срок на валидност на гаранцията за носещи части и други части
Срок на валидност на гаранцията за носещи части и други части: изчислен от датата на покупката (в зависимост от фактурата) и срокът за ремонт в рамките на гаранционния срок (включително чакане за поправка) ще бъде приспаднат; ако възникне някаква неизправност на носещите части и други части в рамките на гаранционния период, гаранционният срок за тези подновени части ще бъде преизчислен от датата на подмяната. Нашата компания няма да носи никаква гаранционна отговорност за следните обстоятелства:
 1. Повреди, причинени от неправилно обслужване и неправилна поддръжка, за да не бъдат в съответствие с ръководството за експлоатация;
 2. Повреда или промени в механичното изпълнение, причинени от произволна модификация и демонтаж, които са специално забранени в ръководството за експлоатация;