СортБГ ООД, внос, производство, сервиз, машини, оборудванв, фото, сепаратори, сортери, калибратори, почистване, сортиране, SortBG Ltd., СортБГ ООД, sortbg@abv.bg, SORTСортБГ ООД, внос, производство, сервиз, машини, оборудванв, фото, сепаратори, сортери, калибратори, почистване, сортиране, SortBG Ltd., СортБГ ООД, sortbg@abv.bg, SORT

Sort, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепаратори

СортБГ ООД, внос, производство, сервиз, машини, оборудванв, фото, сепаратори, сортери, калибратори, почистване, сортиране, SortBG Ltd., СортБГ ООД, sortbg@abv.bg, SORTСортБГ ООД, внос, производство, сервиз, машини, оборудванв, фото, сепаратори, сортери, калибратори, почистване, сортиране, SortBG Ltd., СортБГ ООД, sortbg@abv.bg, SORTСортБГ ООД, внос, производство, сервиз, машини, оборудванв, фото, сепаратори, сортери, калибратори, почистване, сортиране, SortBG Ltd., СортБГ ООД, sortbg@abv.bg, SORTСортБГ ООД, внос, производство, сервиз, машини, оборудванв, фото, сепаратори, сортери, калибратори, почистване, сортиране, SortBG Ltd., СортБГ ООД, sortbg@abv.bg, SORT

Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

Концентратор - вибро пневмо маса марка SORT модел К-1,5 (до1,5 т/ч), модел К-2,5 (до2,5т/ч), модел К-5 (до 5т/ч) . Пневмо вибро масата - гравитационен сепаратор е предназначена за почистване на зърнени култури по признак относително тегло, в това число, е възможно и  почистване на прорасли зърна. Всички семена  трябва да се почистят от камъни, осили, прах и други замърсители. Вибро пневмо масата е гравитационен сепаратор, при който чрез регулиране наклоните на работните плотове, оборотите на вентилатора и амплитудата на вибрации се получава пълно разделяне на семената по специфично тегло, а резултатът е еднаква кълняемост на партидите и изравнен посев. Типово използване - за разделяне на зърнени култури:
- зърна, поразени от болести, насекоми от здравите зърна;
- слънчогледови семки от леки, счупени семки и заразени със склероца;
- царевица от зародиш;
разделяне на зърнени смеси: пшеница-ечемик, пшеница-ръж, пшеница-други зърна, царевица-слънчоглед и други..

Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

Машина за първично почистване на зърнени култури -Sort MPO2,5 (9 т/час)
Предназначена за почистване зърнени култури от всички видове от големи, малки и леки примеси. Изпълнява както първично, така и вторично почистване на зърно. При калибрирането вече почистените семена се сортират по дължина, височина и ширина. Особености: низко потребление на енергия, проста пренастройка на различни видове култури, надеждност при експлоатация, безупречна работа в състава на зърно почистващите линии, ефективна аспирация за почистване от леки примеси. Прочети...

Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България Машина за първично почистване на зърнени култури - Sort MPO5 (18т/час)
Предназначена за почистване зърнени култури от всички видове от големи, малки и леки примеси. Изпълнява както първично, така и вторично почистване на зърно. При калибрирането вече почистените семена се сортират по дължина, височина и ширина. Особености: низко потребление на енергия, проста пренастройка на различни видове култури, надеждност при експлоатация, безупречна работа в състава на зърно почистващите линии, ефективна аспирация за почистване от леки примеси. Прочети...

Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

Почистваща, калибрираща машина Sort MPO5BS (слънчогледови семки - 2т/час)
изпълнява функция на машина за първично и вторично почистване на слънчогледови семки. Качествено почиства слънчогледовите семена от големи, малки и леки примеси. Две допълнителни разделяния позволяват да се отделят трудно отделяемите примеси (пръчици, семена на плевели и др.). При калибрирането вече почистените семена се сортират по дължина, височина и ширина.Особености: низко потребление на енергия, проста пренастройка на различни видове култури, надеждност при експлоатация, безупречна работа в състава на зърно почистващите линии, ниска цена. С помощта на Калибровъчния вибросепаратор се постига точно калиброване на продукта по размер, Високото качество на калиброване се постига за сметка на бавното движение на продукта по повърхността на ситата и поради голямата ситова площ. Калибраторът е с четири сита и вградена аспирация. Прочети...

Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

Почистваща калибрираща машина SortCM 1 (до 1,5 т/час) Предназначена: за разделяне на зърнени продукти на три фракции по геометрични размери. Може да се използва за разделяне на 3 фракции на цели и раздробени зърнени продукти, а така също и за разделяне на строителни смеси. Производителност: пшеница 1,5 т/ч, за слънчоглед 700 кг/час. Особености: низко потребление на енергия, проста пренастройка на различни видове култури, надеждност при експлоатация, безупречна работа в състава на зърно почистващите линии, ниска цена. С помощта на Калибровъчния вибросепаратор се постига точно калиброване на продукта по размер, Високото качество на калиброване се постига за сметка на бавното движение на продукта по повърхността на ситата и поради голямата ситова площ. Калибраторът е с две сита и вградена аспирация. Прочети ...

СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепаратори

Сортираща калибрираща - Sort CM2 (до 2 т/час) Предназначенa за за разделяне на зърнени култури на 5 фракции по-геометрически размери и отделяне на леки примеси. Разработен е специално за прецизна калибровка на зърнени култури всички видове, зърно бобови, треви и др.. Високото качество се достига от огромната площ на калибровъчните сита, които са разположени хоризонтално на няколко нива .         
Особености: Машината е уникална и аналози към настоящия момент няма. Система на високоефективното почистване със сита, възможност за бърза замяна на ситата за пренастройка за работа с всички насипни култури, позволява изпълнение на  разделяне на 5 фракции. Производителност:  пшеница 2 т/ч, слънчоглед 500 кг/час. Калибровъчният вибро сепаратор е с 4 сита и аспирация включени в комплекта. Прочети още... Гледай видео от тук...

СортБГ ООД, олис, olis, Sort, SortBG Ltd., каталог, оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепараториМашина за лющене (белене) на семена : слънчоглед, овес и други зърнени култури - Sort MSHS250  -Предназначена за получаване на белен слънчоглед, постига се чрез отделяне на ядрото на слънчогледа от обвивката.           
SortМShS 250  Производителност до 250 кг/ч.  SortMShS 250B Производителност до 250 кг/ч - има допълнителен разсев, който обезпечава разкалибровката на продукта за по- качествено почистване на зърната на  Вибропневмомаса. Особености на  нашето оборудване за лющене на семена : Лющене (белене) на слънчоглед, овес и други зърнени култури : простота и надеждност на експлоатация; качествено ново центробежно лющене;  съвършена система на аспирация; модернизирана система на разсев. При белене на слънчоглед постигаме качество на белене –много нисък процент на натрошени белени ядки (ядката е с цяло връхче), висок процент на белене рандеман над 60 %. Машина е в комплект с две сита, две аспирационни системи с циклони, с табло за управление. Особености: низко потребление на енергия, надеждност при експлоатация, безупречна работа в състава на зърно почистващите линии, ниска цена.
Машина за лющене (белене) на семена : слънчоглед, овес и други зърнени култури – Sort MSHS250Б       - има допълнителен разсев, който обезпечава разкалибровката на продукта за по- качествено почистване на зърната на  вибропневмомаса. Гледай видео от тук...Прочети още...

Машина за лющене на просо , ечемик, царевица и пшеница-Sort MSHS400

Предназначена за белене / лющене на просо, ечемик, царевица и пшеница. На тази машина е предвидена замяна на различни приставки за различни продукти, различни конфигурации:
Машина за получаване  на брашно МШС-400 Б1 (Производителност -150-200 кг/ч (лимец, просо, пшеница, царевица)
Машина за получаване  на брашно МШС-400 Б2 (Производителност -350-400 кг/ч)
(лимец, просо, пшеница, царевица)
Машина за лющене (белене) на  просо МШС-400 Производителност -200-250 кг/ч
Машина за лющене (белене) на  лимец МШС-400 Л-Производителност -400-500 кг/ч Прочети още...

Машина за лющене на ЛИМЕЦ, просо , спелта и пшеница-Sort MSHS400L
Предназначена за белене / лющене на просо, лимец, спелта и пшеница. На тази машина е предвидена замяна на различни приставки за различни продукти, различни конфигурации:
Машина за получаване  на брашно МШС-400 Б1 (Производителност -150-200 кг/ч (лимец, просо, пшеница, царевица)
Машина за получаване  на брашно МШС-400 Б2 (Производителност -350-400 кг/ч)
(лимец, просо, пшеница, царевица)
Машина за лющене (белене) на  просо МШС-400 Производителност -200-250 кг/ч
Машина за лющене (белене) на  лимец МШС-400 Л-Производителност -400-500 кг/ч Прочети още...

 

 

 

КОНЦЕНТРАТОР, ВИБРО. ПНЕВМО, МАСА, СортБГ, гравитеционен, сепаратор, почистване, сортиране, подготовка, семенаКонцентратор марка SORT модел К
модел К-1,5(до1,5 т/ч), модел К-2,5(до2,5т/ч), модел К-5(до 5т/ч)
Концентратор ( гравитационен сепаратор) е предназначена за почистване на зърнени култури по признак относително тегло, в това число, е възможно и  почистване на прорасли зърна.
Всички семена  трябва да се почистят от камъни, осили, прах и други замърсители. Вибро пневмо масата е гравитационен сепаратор, при който чрез регулиране наклоните на работните плотове, оборотите на вентилатора и амплитудата на вибрации се получава пълно разделяне на семената по специфично тегло, а резултатът е еднаква кълняемост на партидите и изравнен посев.
Типово използване - за разделяне на зърнени култури:
- зърна, поразени от болести, насекоми от здравите зърна;
- слънчогледови семки от леки, счупени семки и заразени със склероца;
- царевица от зародиш;
разделяне на зърнени смеси: пшеница-ечемик, пшеница-ръж, пшеница-други зърна, царевица-слънчоглед и други...

Производителност при преработка, кг/час Модел

К 1,5

К 2,5

К 5

Царевица, пшеница

1500

2500

5000

Бобови култури

1100

1800

3700

Слънчоглед

700

1100

2300

Просо, горчица, рапица

700

1100

3300

Употребяема мощност, кВт

5,5

10,3

14,7

Габаритни размери, мм

К 1,5

К 2,5

К 5

дължина

1700

2150

2600

ширина

1520

1600

1800

височина

1350

1540

1650

Тегло

738 кг

1056 кг

1510 кг

Комплектност

блок за управление, бункер

блок за управление, бункер

блок за управление, бункер

 

КОНЦЕНТРАТОР, ВИБРО. ПНЕВМО, МАСА, СортБГ, гравитеционен, сепаратор, почистване, сортиране, подготовка, семенаПочистваща машина Sort ОМ2,5
Машината за първично почистване на зърнени култури е предназначена за почистване зърнени култури от всички видове от големи, малки и леки примеси. Изпълнява както първично, така и вторично почистване на зърно.
Особености: низко потребление на енергия, проста пренастройка на различни видове култури, надеждност при експлоатация, безупречна работа в състава на зърнопочистващите линии, ефективна аспирация за почистване от леки примеси. Ниска стойност.
 
Вибро, пневмо, маса, вибромаса, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, БългарияСортираща машина СМ2 е предназначена за разделяне на зърнени култури по геометрически размери и отделяне на леки примеси.
Разработена е специално за прецизна калибровка на зърнени култури всички видове, зърнобобови, треви и др. 
Високото качество се достига от огромната площ на калибровъчните сита, които са разположени хоризонтално на няколко нива . Предназначен за разделяне на зърнени култури по-геометрически размери и отделяне на леки примеси. Разработен е специално за прецизна калибровка на зърнени култури всички видове, зърно бобови, треви и др..  Производителност  пшеница 2 т/ч, 5 фракции. Предимства: голяма ситова площ и бавно придвижване на продукта чрез вибриране. Самопочистване с каучукови топчета под ситата.РК- слънчогледа се сортира по дължина, височина и ширина. След калиброване слънчогледа се разделя на 5 фракции. Производителност за слънчоглед 750 кг/час. Полученият калиброван слънчоглед след постъпване на машината за лющене Sort MSHS250 позволява оптимално лющене и постигане на максимален рандеман и отлично качество ( белените ядки са с връхче и много нисък процен на начупени ядки (под 4%).
Особености: Машината е уникална и аналози към настоящия момент няма. Система на високоефективното почистване със сита, възможност за бърза замяна на ситата за пренастройка за работа с всички насипни култури, позволява изпълнение на  разделяне на 5 фракции.
Производителност:

 

Царевица, пшеница
2000 кг/ч
Слънчоглед
500 кг/ч
Употребяема мощност, кВт
5,2 кВт
Габаритни размери, мм

 

дължина
3400 мм
ширина
1100 мм
височина
3300 мм
Тегло
2000 кг
Комплектност
блок управление

 

Вибро, пневмо, маса, вибромаса, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, БългарияСортираща машина Sort СМ1 е предназначенза разделяне на зърнени продукти на три фракции. Може да се използва за разделяне на раздробени зърнени продукти, а така също и за разделяне на строителни смеси.
 
Технически характеристики
Производителност:
1,5 т/ч пшеница
Употребяема мощност, кВт
3,7 кВт
Габаритни размери, мм
 
дължина
3392 мм
ширина
1344 мм
височина
2350 мм
тегло
1032 кг
Комплектност
Блок управление
 
 
 • MSHS250
  белене на
  слънчоглед
 • MSHS400
  белене на
  лимец, просо
 • MSHS 500
 • MSHS 1000
 • MSHS 2000
 • MSHS 500X, 1000X
КОНЦЕНТРАТОР, ВИБРО. ПНЕВМО, МАСА, СортБГ, гравитеционен, сепаратор, почистване, сортиране, подготовка, семенаМашина за лющене (белене) на семена : слънчоглед, овес и други зърнени култури - Sort MSHS250  -
Предназначена за получаване на белен слънчоглед, постига се чрез отделяне на ядрото на слънчогледа от обвивката.           
SortМShS 250  Производителност до 250 кг/ч.  SortMShS 250B Производителност до 250 кг/ч - има допълнителен разсев, който обезпечава разкалибровката на продукта за по- качествено почистване на зърната на  Вибропневмомаса. Особености на  нашето оборудване за лющене на семена : Лющене (белене) на слънчоглед, овес и други зърнени култури : простота и надеждност на експлоатация; качествено ново центробежно лющене;  съвършена система на аспирация; модернизирана система на разсев. При белене на слънчоглед постигаме качество на белене –много нисък процент на натрошени белени ядки (ядката е с цяло връхче), висок процент на белене рандеман над 60 %. Машина е в комплект с две сита, две аспирационни системи с циклони, с табло за управление. Особености: низко потребление на енергия, надеждност при експлоатация, безупречна работа в състава на зърно почистващите линии, ниска цена.
Машина за лющене (белене) на семена : слънчоглед, овес и други зърнени култури – Sort MSHS250Б       - има допълнителен разсев, който обезпечава разкалибровката на продукта за по- качествено почистване на зърната на  вибропневмомаса. Гледай видео от тук...Прочети още...
Машина за белене/лющене/ на слънчоглед и др.
MSHS 250
MSHS 250B
Производителност на суровина:
250 кг/ч
250 кг/ч
Употребяема мощност, кВт
8,9 кВт
10,4 кВт
Габаритни размери, мм
 
 
дължина
3500 мм
3500 мм
ширина
1400 мм
1600 мм
височина
3600 мм
3635 мм
Тегло
1300 кг
2200 кг
Комплектност
блок управление
блок управление
 
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 2
Content 7
Content 8
Content 9

 

Sort, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, БългарияSort, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

Компанията продължава кампанията  " Фокусът върху клиента " насока S и отделя специално внимание на изискванията на своите местни и чуждестранни клиенти по всяко време да предоставят решения за отстраняване на проблеми и сервиз и поддръвка на оборудването. 
Понастоящем компанията има повече от 50 служители на следпродажбено обслужване, които предлагат услугата, която се простира в целия свят и се свързва директно с клиентите, осигурява своевременното, бързо и грижливо обслужване на клиентите и реализира пътя от врата до врата сервиз в рамките на 24 часа.
Извършваме едногодишна безплатна поддръжка и се грижим за цялостната работа на машината на клиентите, осигуряваме своевременно професионалното обучение и техническото обслужване, за да разрешим притесненията на клиентите и да отразим напълно обслужващия режим на бърза реакция, навременна поддръжка и координация на проследяването.
Виж още за оторизиран сервиз за оборудване - СортБГ ООД от тук...

Sort, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, БългарияSort, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

 
©2016 Copyright